Projecten

Programma van Eisen Overige keringen

Voor Waterschap Vechtstromen is een Programma van Eisen voor de normering van overige keringen opgesteld.

 

Waterschap Vechtstromen wil de bewoners in haar beheergebied zo goed mogelijk beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Daarom is besloten om ook normen toe te gaan kennen aan de ‘overige waterkeringen’. Deze keringen spelen een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast. Vooral de economische schade en maatschappelijke impact kunnen substantieel zijn bij het falen van een overige kering.

 

Vanwege onze ruime ervaring bij waterschappen en het normeren van waterkeringen is DIJK53 gevraagd om het Programma van Eisen (PvE) op te stellen voor het vervolgtraject. Onlangs hebben we naar alle tevredenheid van onze opdrachtgever het PvE en een Uitgangspuntennotitie opgeleverd, waarmee het waterschap weer een stap verder geholpen is.