Projecten

Uitvoering Wettelijke Beoordeling

Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voeren we de wettelijke beoordeling voor primaire waterkeringen uit voor de normtrajecten 10-1 en 10-3. We richten ons op de beoordelingssporen Piping, Macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts, Steenzetting en Grasbekleding Erosie Buitentalud. Voor de beoordeling van Niet Waterkerende Objecten hebben we, in aanvulling op het Instrumentarium, een GIS-gebaseerde risicoscan ontwikkeld en deze samen met WDODelta geautomatiseerd. Daarnaast hebben we voor een aantal normtrajecten geotechnisch onderzoek  gedefinieerd en de uitvoering ervan begeleid.