Projecten

2nd opinion Watervergunning Maasdeltatunnel

Rijkswaterstaat realiseert de Blankenburgverbinding. Dit project bestaat uit onder meer de aanleg van een autosnelweg en een tunnel onder Het Scheur (Maasdeltatunnel). De tunnel kruist op een complexe manier de primaire waterkering, die daardoor gedeeltelijk verlegd moeten worden naar nieuw aan te leggen kanteldijken. In de zomer van 2019 heeft de aannemer een aanvraag voor een watervergunning voor de Maasdeltatunnel ingediend bij het Hoogheemraadschap van Delfland.  AT Osborne en DIJK53 zijn door het Hoogheemraadschap gevraagd een second opinion op het ontwerpbesluit voor de watervergunning Maasdeltatunnel uit te voeren. DIJK53 heeft onderzocht of de met het Kennisplatform Risicobenadering opgestelde ontwerpmethode en -uitgangspunten op juiste wijze zijn toegepast. Daarnaast hebben we de risico’s voor waterveiligheid en beheer die het hoogheemraadschap loopt in beeld gebracht zodat deze beheerst kunnen worden met voorwaarden in de watervergunning.

Over het project

Opdrachtgever

AT Osborne

Periode

2019

Categorieën

Multifunctionele dijken   Primaire keringen  

Andere projecten