Projecten

Begeleiding ingangstoets HWBP

Waterschappen melden gedurende het hele jaar nieuwe versterkingsprojecten voor subsidie aan. Om de stabiliteit van het programma te vergroten, gebruikt het HWBP een ingangstoets voor nieuwe projectaanmeldingen. De ingangstoets geeft inzicht in de projectopgave. Deze informatie is belangrijk voor zowel het waterschap als de programmadirectie HWBP. Op basis van de geïdentificeerde risico’s worden afspraken gemaakt over de voorwaarden voor toelating op het programma.

 

DIJK53 heeft het voorzitterschap voor het versterkingsproject Schiermonnikoog verzorgt en in nauwe samenwerking met het landelijke Adviesteam Dijkontwerp de programmadirectie en Wetterskip Fryslân geadviseerd over de opgave en de risico’s in het vervolg.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorieën

HWBP  

Andere projecten