Projecten

Normeringsonderzoek regionale waterkeringen Sallandse Weteringen

De provincie Overijssel is het bevoegd gezag voor het aanwijzen en normeren van de regionale waterkeringen. In 2018 is voor een aantal keringen in het gebied van Overijssel de aanwijzing en normering op basis van de landelijke methodiek herijkt en zijn wijzigingen vastgesteld door Provinciale Staten. Voor de keringen langs de Sallandse Weteringen zijn er in 2018 geen wijzigingen voorgesteld, omdat de consequenties van een wijziging van de norm niet voldoende in beeld waren.

 

Er is door Provinciale Staten aangegeven dat er voor de keringen langs de Sallandse Weteringen nader onderzoek uitgevoerd dient te worden naar de omvang en kosten die een wijziging van de normering met zich meebrengt. DIJK53 heeft in beeld gebracht wat de omvang en kosten zijn van een wijziging van de normering en wat de (rest)levensduur is van de huidige keringen. Voor verschillende normklassen hebben we de investeringsopgave in beeld gebracht en geadviseerd over een passende normering. De resultaten zijn de basis voor bij de besluitvorming door Provinciale Staten over de nieuwe normering.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorie├źn

Regionale keringen  

Andere projecten