Team

Barry Ros

Barry kijkt vooruit, ziet kansen en wil grenzen verleggen. Naast enthousiast en creatief is Barry een doorzetter: hij is pas klaar als het werkt. Met passie voor de inhoud én het proces geeft hij vorm en richting aan de uitvoering van inhoudelijk complexe projecten. Juist op het raakvlak tussen techniek en organisatie is Barry van toegevoegde waarde. Onderscheidend is zijn integrale aanpak, organisatietalent en vermogen om de vertaalslag te maken van de technische inhoud naar bruikbaar advies en besluitvorming. Barry is een breed inzetbare adviseur waterveiligheid met ruim 15 jaar ervaring.

 

Naast de inhoudelijke opgaven, richt Barry zich op de menselijke kant en zorgt hij voor een goede samenwerking. Barry heeft een brede waterexpertise en een multidisciplinaire achtergrond waardoor hij gemakkelijk aansluiting vindt met zowel inhoudelijk specialisten, opdrachtgevers als bestuurders. In de dynamiek van verschillende belangen en opvattingen werkt Barry aan inhoudelijk draagvlak en uitlegbaar advies.

Eigenschappen

Enthousiast | Creatief | Kwaliteitsgericht | Integraal denker | Doorpakker | Organisatietalent

Rollen

Adviseur Waterveiligheid | Projectleider | Technisch manager | Beleidsontwikkelaar

Neem contact op met Barry

T   06-455 447 62
E   barry@dijk53.nl