Projecten

Actualiseren Legger Primaire Waterkeringen

In het project ‘Impactanalyse Ruimtelijk Instrumentarium’ concludeerden we dat de huidige leggerzones bij verschillende normtrajecten te smal zijn bij het toepassen van de nieuwe normen. Waterschap Rijn en IJssel stelde ons naar aanleiding daarvan de vraag om de Legger primaire waterkeringen te actualiseren.

 

Voor alle 9 normtrajecten in beheer bij het waterschap bepalen we de nieuwe beschermingszone binnendijks en het profiel van vrije ruimte. We actualiseren de leggerprofielen en verwerken dit in nieuwe situatiekaarten. De aanpassingen berekenen we op maat voor de faalmechanismen Piping en Macrostabiliteit.

 

Door vooraf goed in overleg te gaan met het waterschap, is er vanaf het begin duidelijkheid en structuur in de opdracht. Hiermee ontnemen we veel onzekerheden en risico’s en ontzorgen we het waterschap bij het actualiseren de legger en het tijdig implementeren van de Omgevingswet.

Over het project

Opdrachtgever

Waterschap Rijn en IJssel

Periode

2019

Categorieën

Beheer en zorgplicht   Primaire keringen  

Andere projecten