Projecten

Klant Eisen Specificatie Almere Duin

Gemeente Almere en Amvest ontwikkelen samen de woonwijk DUIN in Almere Duin. Het plan is om de dijk in te pakken met een zandpakket zodat de dijk in ruimtelijke zin onderdeel van het duinlandschap wordt. In opdracht van waterschap Zuiderzeeland heeft DIJK53 een Klant Eisen Specificatie (KES) opgesteld. Daarin zijn alle eisen opgenomen die het waterschap stelt aan de nieuwe situatie ‘dijk-in-duin’ in de verkenningsfase. Om de klanteisen goed in beeld te brengen zijn verschillende overleggen georganiseerd en begeleid. Vervolgens zijn in een werksessie met alle betrokkenen vanuit het waterschap de eisen getoetst en aangescherpt. De definitieve KES zal waterschap Zuiderzeeland gebruiken bij het afwegen van de dijkversterkingsvarianten voor de ‘dijk-in-duin’.

Over het project

Opdrachtgever

Waterschap Zuiderzeeland

Periode

2019

Categorieën

Multifunctionele dijken   Primaire keringen  

Andere projecten