Projecten

Kwartiermaken verkenning HWBP project IJsselmeerdijk

De nieuwe normering heeft tot gevolg dat er voor de primaire waterkeringen van waterschap Zuiderzeeland een versterkingsopgave is. DIJK53 is bij de start van het HWBP project ‘Versterking normtraject 8-3’ gevraagd om de werkzaamheden in de verkenningsfase voor het onderdeel techniek in beeld te brengen. We hebben samen  met de opdrachtgever een aantal expertsessies georganiseerd en een actieve inbreng geleverd tijdens de startbijeenkomsten. Dit heeft geresulteerd in een werkplan dat de benodigde onderzoeksactiviteiten beschrijft om tot een stabiel verloop van de verkenning te komen. Ook gaat het werkplan in op een werkwijze om vroegtijdig innovaties en de bijbehorende organisatorische consequenties in beeld te brengen. Het plan is door het Ontwerpteam Dijken (voorheen KPR) gereviewd.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorieën

HWBP  

Andere projecten