Projecten

Projectleiding Wettelijke Beoordeling

Waterschap Zuiderzeeland beoordeelt tot en met 2022 met een team van specialisten ruim 200 kilometer primaire waterkering. DIJK53 verzorgt de projectleiding en is verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteitsborging. Met het waterschap hebben we vanaf 2017 een beoordelingsteam en werkwijze opgebouwd waarbij het principe van ‘lerend beoordelen’ centraal staat. Daarnaast hebben we de beoordeling van Voorlanden voor twee normtrajecten en de beoordeling van Havendammen en Microstabiliteit voor één normtraject uitgevoerd.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorieën

Primaire keringen   Wettelijke beoordeling  

Andere projecten