Projecten

Quick Scan versterkingsopgave

Welke versterkingsopgave kunnen we verwachten en wat betekent dat voor onze organisatie? Deze vraag stelde waterschap Zuiderzeeland aan DIJK53. In samenwerking met een ander adviesbureau en specialisten van het waterschap hebben we -vooruitlopend op de resultaten van de wettelijke beoordeling- de  versterkingsopgave in beeld gebracht. We hebben daarbij expliciet rekening gehouden met onzekerheden in het beoordelingsinstrumentarium door te werken met scenario’s. De resultaten zijn vertaald in strategisch advies aan management en bestuur en zijn gebruikt voor de organisatieontwikkeling van het langjarige versterkingsprogramma van Zuiderzeeland.

Over het project

Opdrachtgever

Waterschap Zuiderzeeland

Periode

2019

Categorieën

Primaire keringen   Wettelijke beoordeling  

Andere projecten