Projecten

Quick Scan vergunbaarheid gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone

BEMOG projektontwikkeling en BPD ontwikkelen in de uiterwaarden van het Zwarte Water (Zwolle) woningen, bedrijfsruimten, een hotel, (jacht)havens en bijbehorende faciliteiten. Direct aangrenzend aan deze locatie werkt het waterschap Drents Overijsselse Delta aan de dijkversterking in het project Stadsdijken. Kenmerkend voor de ontwikkellocaties is de buitendijkse ligging aan het Zwarte Water en binnen de beschermingszones van de waterkering.

 

DIJK53 heeft in de Quick Scan de vergunbaarheid voor de Waterwet van de gebiedsontwikkeling onderzocht en geadviseerd over de randvoorwaarden voor een vergunbaar ontwerp. Het onderzoek is in nauwe afstemming met het waterschap en Rijkswaterstaat uitgevoerd.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorie├źn

Andere projecten