Projecten

Technisch management POV Vecht

De primaire waterkeringen langs de Overijsselse Vecht voldoen niet aan de normen. In de Project Overstijgende Verkenning Vecht (POV Vecht) hebben waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen onderzocht of maatregelen in het stroomgebied van de Vecht kunnen bijdragen aan het verkleinen de versterkingsopgave.

 

DIJK53 heeft voor deze POV het technisch management verzorgd. Daarvoor is een intensief proces van onderzoeken, reviews en expertsessies met o.a. Deltares, Rijkswaterstaat-WVL, KNMI, Kennisplatform Risicobenadering (KPR), Provincie Overijssel en HWBP doorlopen. Dit proces heeft geleid tot een breed inhoudelijk draagvlak voor de onderzoeksresultaten, waarin aangetoond werd dat systeemmaatregelen (kosten)effectief kunnen zijn.

Over het project

Opdrachtgever

Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen

Periode

2018-2019

Categorie├źn

Primaire keringen   Technisch management  

Andere projecten