Projecten

Technisch management Sterke Lekdijk

Het project Sterke Lekdijk heeft als doel om het gebied Centraal Holland beter te beschermen tegen een overstroming vanuit de rivier de Neder-Rijn en de Lek. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven met een lengte van circa 55 kilometer. Het project Sterke Lekdijk bestaat uit zesdeelprojecten. Per deelproject is er een projectteamen en er is een project overstijgend programmateam.

 

DIJK53 adviseert het technisch management vanuit het overstijgende programmateam bij het ontwerpen en de aanleg van de nieuwe waterkering. De werkzaamheden zijn divers en omvatten o.a. advisering over berekeningen, begeleiding van onderzoek, verzamelen van klanteisen en het opstellen van randvoorwaarden en eisen. Dit in nauwe samenwerking met het omgevingsteam, de beheerafdeling marktpartijen en overheden. Daarnaast adviseren we projectoverstijgend over kennisdeling, het beheersen van technische risico’s en het oplossen van complexe inhoudelijke vraagstukken.

Over het project

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode

2021-heden

Categorieën

HWBP   Primaire keringen  

Andere projecten