Projecten

Nadere analyse sterkte grasbekleding zanddijken

De primaire waterkering tussen Zwolle en Olst is afgekeurd. Daarom is een dijkversterkingsproject (HWBP) in voorbereiding. De belangrijkste oorzaak voor het niet voldoen van de grasbekleding is de zandige ondergrond, die de golfbelasting niet goed kan weerstaan. Tegelijk wil waterschap Drents Overijsselse Delta de bijzondere, bloemrijke dijken behouden. Het waterschap heeft DIJK53 gevraagd om in beeld te brengen wat de bijdrage van bloemrijke dijken is aan de erosiebestendigheid. De analyse heeft geleid tot de start van nieuwe kennisontwikkeling en praktijkproeven met een golfsimulator binnen een HWBP innovatietraject.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorie├źn

Wettelijke beoordeling  

Andere projecten