Projecten

Uitgangspunten normeren Overige keringen

Voor Waterschap Vechtstromen heeft DIJK53 de methode en uitgangspunten voor het opstellen van de normering van overige keringen opgesteld.

 

Waterschap Vechtstromen wil de bewoners in haar beheergebied zo goed mogelijk beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Daarom is besloten om ook normen toe te gaan kennen aan de ‘overige waterkeringen’. Deze keringen spelen een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast. Vooral de economische schade en maatschappelijke impact kunnen substantieel zijn bij het falen van een overige kering.

 

Vanwege onze ruime ervaring bij waterschappen en het normeren van waterkeringen is DIJK53 gevraagd om de normeringsmethode en -aanpak op te stellen voor het vervolgtraject.  Daarnaast heeft DIJK53 geadviseerd over de beleidsmatige uitgangspunten met betrekking tot economische schade en maatschappelijke impact als gevolg van het falen van overige keringen.  Naar alle tevredenheid van onze opdrachtgever hebben we een Programma van Eisen en een Uitgangspuntennotitie opgeleverd, waarmee het waterschap weer een stap verder geholpen is.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorieën

Overige keringen  

Andere projecten