Projecten

Variantenstudie multifunctionele dijk Zwarte Waterzone

BEMOG Projectontwikkeling ontwikkelt in de gemeente Zwolle langs het Zwarte Water buitendijkse woningen. Direct aangrenzend aan deze locatie bereidt het waterschap Drents Overijsselse Delta de versterking van de primaire waterkering voor in het project Stadsdijken. De meekoppelkans die zich hier voordoet wil BEMOG graag benutten door de voor de woningen benodigde parkeervoorzieningen te integreren in het dijkontwerp. DIJK53 heeft voor BEMOG mogelijke varianten van een multifunctionele waterkering opgesteld en in nauwe afstemming met het waterschap, de gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel de kansrijkheid onderzocht. Om de kansrijkheid te bepalen hebben we voor de verschillende varianten voorlopige ontwerpen en SSK ramingen gemaakt.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorie├źn

Multifunctionele dijken  

Andere projecten