Projecten

Uitvoering Wettelijke Beoordeling

Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voeren we de wettelijke beoordeling voor primaire waterkeringen uit voor de normtrajecten 10-1 en 10-3. We richten ons op de beoordelingssporen Piping, Macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts, Steenzetting en Grasbekleding Erosie Buitentalud. Voor de beoordeling van Niet Waterkerende Objecten hebben we, in aanvulling op het Instrumentarium, een GIS-gebaseerde risicoscan ontwikkeld en deze samen met WDODelta geautomatiseerd. Daarnaast hebben we voor een aantal normtrajecten geotechnisch onderzoek  gedefinieerd en de uitvoering ervan begeleid.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorieën

Primaire keringen   Wettelijke beoordeling  

Andere projecten