Projecten

Zorgplicht primaire waterkeringen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat staat voor de opgave de Zorgplicht voor Primaire Waterkeringen in alle relevante bedrijfsprocessen en organisatieonderdelen te implementeren. Het gaat om alle activiteiten die nodig zijn voor het in stand houden van de primaire waterkeringen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

 

DIJK53 ondersteunt Rijkswaterstaat op verschillende vlakken in de uitvoering van de Zorgplicht:

  • Opstellen Landelijke rapportages zorgplicht primaire waterkeringen 2018, 2019 en 2020. De rapportage geeft van alle zorgplichtactiviteiten aan hoe de implementatie in de bedrijfsprocessen en organisatieonderdelen vordert. Daarnaast geeft de rapportage een actueel beeld van de veiligheid van de primaire keringen door de resultaten van beoordeling, inspecties en onderhoud te combineren. Samen met een notitie met verbeterpunten en aanbevelingen is de rapportage voorgelegd aan het bestuur van Rijkswaterstaat.
  • Evaluatie Landelijke rapportage Zorgplicht. In 2020 is de vierde Landelijke rapportage opgesteld. De evaluatie heeft als doel om de leerpunten en ervaringen te bundelen en om de effectiviteit van de rapportage te evalueren. DIJK53 heeft middels interviews en enquêtes is de evaluatie uitgevoerd en op basis van de uitkomsten en conclusies aanbevelingen voor het vervolg gedaan.
  • Actualiseren en evalueren van het Uitvoeringskader Zorgplicht primaire waterkeringen. Het Uitvoeringskader beschrijft de cyclus van de zorgplichtactiviteiten en het minimaal vereiste kwaliteitsniveau dat de organisatieonderdelen moeten realiseren. De ‘oude’ versie van het uitvoeringskader is organisatiebreed geëvalueerd en verbeteringen doorgevoerd in een nieuwe versie.
Over het project

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Periode

2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Categorieën

Beheer en zorgplicht   Primaire keringen  

Andere projecten